Kolejny projekt

Miło nam poinformować o rozpoczęciu nowego projektu pn. "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - rekonstrukcja mostu w ciągu DW 780 w m. Chełmek" czyli tzw. Mostu Galicyjskiego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Zdjęcia stanu istniejącego.