Budowa wiaduktu w Krośnie

Dziś niezwykła chwila dla naszej firmy! Mamy kolejny powód do dumy!
Dziś podpisaliśmy ✍️ umowę z Gminą Krosno na budowę odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie
́́ : 39,3 mln zł.
P R I MOST - łączy nas wspólny cel!
 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl