Brynek – Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w formule zaprojektuj-wybuduj

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:Gmina Tworóg
Przeszkoda:Rzeka Stoła
Konstrukcja obiektu:formuła projektuj-buduj
Rozpiętość teoretyczna:

formuła projektuj-buduj

Okres realizacji:2022-2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl