Doradztwo techniczne

Zespół inżynierów naszego przedsiębiorstwa oferuje usługi w zakresie kompleksowego doradztwa technicznego obejmującego m.in. analizę dokumentacji projektowej, a także optymalizację procesu budowy, zarówno pod kątem technologicznym jak i finansowym.

Prowadzimy również działalność w zakresie usług prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sporządzanie umów

Usługi

Roboty budowlane

Dostawy materiałów

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl