Kariera

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: praca@primost-poludnie.pl

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl