Chrzanów – Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów

„Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 383+730”

• Inwestor: GDDKiA Kraków
• Przeszkoda: Potok Luszówka
• Klasa techniczna drogi: GP
• Okres realizacji: 2020-2022