Dębno i Szlembark – Budowa mostu

Informacje o realizacji
Inwestor:ZDW Kraków
Przeszkoda:rzeka Dunajec
Klasa techniczna drogi:G
Konstrukcja obiektu:skrzynkowa, betonowa sprężona
Rozpiętość teoretyczna:60,00+100,00+60,00 m
Okres realizacji:2021 - 2023

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl