Dokończenie budowy drogi S5 Poznań-Wrocław

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Poznań
Przeszkoda:drogi publiczne, kanał Trzcieliński
Klasa techniczna drogi:S
Okres realizacji:2020 - 2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl