Dokończenie budowy drogi S5 Poznań-Wrocław

„Dokończenie robót w ramach budowy drogi S5 Poznań-Wrocław – odcinek Poznań-Wrończyn”

 

  • Inwestor: GDDKiA Poznań
  • Przeszkody: drogi publiczne, kanał Trzcieliński
  • Klasa techniczna drogi: S
  • Okres realizacji: 2020-2021.