Katowice – Przebudowa dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Murckowskiej

Informacje o realizacji
Inwestor:MZUiM Katowice
Przeszkoda:ul. Porcelanowa w Katowicach
Konstrukcja obiektu:belkowa, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:15,72+21,08+21,14+15,46 m
Okres realizacji:2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl