Kolejne 2 nowe projekty

Miło nam poinformować,że podpisaliśmy dwie umowy na realizacje zadań pod nazwami: „Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 9, 73 i 94:
*Część 1. Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów w km 142+657” oraz
*Część 3. Remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477".