Kolejne zadanie

Kolejne zadanie przed nami! Podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości do warunków ruchu tramwajów.
Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.