Kompina – Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E

Informacje o realizacji
Inwestor:PZDiT Łowicz
Przeszkoda:Rzeka Bzura
Klasa techniczna:Z
Konstrukcja obiektu:belka ciągła, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:26,80+24,20*2+23,80 m
Okres realizacji:2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl