Kotowice – Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S

Informacje o realizacji
Inwestor:PZD Myszków
Przeszkoda:Linia kolejowa nr 4 (CMK)
Klasa techniczna drogi:Z
Konstrukcja obiektu:belkowa
Rozpiętość teoretyczna:60,1 m
Okres realizacji:2021 - 2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl