Nowy Sącz – Modernizacja infrastruktury mostowej wraz z budową mostu na ul. Kamiennej

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:Miasto Nowy Sącz
Przeszkoda:rzeka Kamienica
Konstrukcja obiektu:

ramowa, betonowa

Rozpiętość teoretyczna:

27,25+28,30+27,25m

Okres realizacji:2022-2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl