Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej

Prace związanych z budową, przebudową oraz remontem towarzyszącej infrastruktury drogowej wykonujemy przede wszystkim przy okazji realizacji drogowych obiektów inżynierskich. Dysponujemy odpowiednim potencjałem umożliwiającym wykonywanie m.in.:

  • rozbiórki istniejącej infrastruktury,
  • robót ziemnych,
  • robót brukarskich,
  • prac wykończeniowych i odtworzeniowych.