Doradztwo techniczne

doradztwo techniczne

Zespół inżynierów naszego przedsiębiorstwa oferuje usługi w zakresie kompleksowego doradztwa technicznego obejmującego m.in. analizę dokumentacji projektowej, a także optymalizację procesu budowy, zarówno pod kątem technologicznym jak i finansowym.

Prowadzimy również działalność w zakresie usług prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferujemy swoją pomoc przy sporządzaniu umów, a także zleceń obejmujących m.in. roboty budowlane, usługi, dostawę materiałów itp.