Podpisana umowa

Informujemy, że podpisaliśmy dzisiaj z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie umowę na Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S w km 6+517 w miejscowości Kotowice! Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu nad dwutorową zelektryfikowaną linią kolejową.