Radymno – Remont mostu przez rzekę San

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Rzeszów
Przeszkoda:rzeka San
Klasa techniczna drogi:GP
Konstrukcja obiektu:belka ciągła
Rozpiętość teoretyczna:28,31+71,42+29,09+28,56+27,92
Okres realizacji:2020

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl