Romanów – Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Katowice
Przeszkoda:rzeka Kamieniczka
Klasa techniczna drogi:GP
Konstrukcja obiektu:rama żelbetowa
Rozpiętość teoretyczna:17,40 m
Okres realizacji:2020 - 2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl