Tarnowskie Góry – Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - tunel pieszo-rowerowy”

• Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry

• Przeszkoda: linie kolejowe nr 131, 144, 127, 182 i 190,

• konstrukcja obiektu: żelbetowa,

• Długość calkowita: ok 145 m

• Okres realizacji: 2020-2023