Zawiercie – Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78

Informacje o realizacji
Inwestor:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przeszkoda:Linia kolejowa 4-torowa, ulice miejskie w Zawierciu
Klasa techniczna drogi:GP
Konstrukcja obiektu:Belka ciągła wieloprzęsłowa z pomostem żelbetowym
Rozpiętość teoretyczna:6,975+24,825+25,00+24,975+28,75+24,975+25,00x2+11,95 m
Okres realizacji:2019 - 2020

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl