Zielonki – Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową obiektu mostowego

Firma PRIMOST Południe przystępuje do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminne nr K6011595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka w Korzkwi, gmina zielonki, powiat krakowski”. Przed nami m.in. prace związane z wykonaniem jednoprzęsłowego obiektu mostowego o konstrukcji z blach falistych i oblicowaniu z gruntu zbrojonego. Termin zakończenia całej inwestycji wraz z infrastrukturą drogową oraz pracami branżowymi przypada na  październik 2020.

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl