Będzin – Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Miłosza wraz z budową przejścia podziemnego

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
Przeszkoda:Droga Powiatowa nr 4708 S
Konstrukcja obiektu:ramowa zamknięta, żelbetowa
Rozpiętość teoretyczna:

4,88 m

Okres realizacji:2022

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl