Chorzów – Remont kładek nad Drogową Trasą Średnicową

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:MZUiM Chorzów
Przeszkoda:Drogowa Trasa Średnicowa
Konstrukcja obiektu:podwieszony zespolony
Rozpiętość teoretyczna:

25,00+21,40

Okres realizacji:2022

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl