Chrzanów – Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Luszówka w miejscowości Chrzanów

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Kraków
Przeszkoda:Potok Luszówka
Klasa techniczna drogi:GP
Okres realizacji:2020 - 2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl