Czarna Woda – Przebudowa mostu na rzece Wda

Informacje o realizacji
Inwestor:Gmina Czarna Woda
Przeszkoda:rzeka Wda
Konstrukcja obiektu:stalowa, kratownicowa
Rozpiętość teoretyczna:8,80+18,00+30,00+6,00 m
Okres realizacji:2021 - 2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl