Czeladź – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji kładki dla pieszych nad drogą DK94

Inwestor:GDDKiA Katowice
Przeszkoda:DK 94
Konstrukcja obiektów:Stalowa z płytą żelbetową
Rozpiętość teoretyczna:12,45+2,40+12,45 m
Okres realizacji:2021-2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl