Gawłuszowice – Remont dźwigarów mostu przez rz. Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy w km 77+463

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie

Przeszkoda:rzeka Wisłoka, DW 982
Konstrukcja obiektu:stalowa, zespolona, belkowa
Rozpiętość teoretyczna:
30 m
Okres realizacji:2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl