Jodłowa – Budowa mostu na potoku Jodłówka

Informacje o realizacji
Inwestor:Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
Przeszkoda:Potok Jodłówka
Klasa techniczna drogi:Z
Konstrukcja obiektu:Rama żelbetowa
Rozpiętość teoretyczna:13,34 m
Okres realizacji:2019

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl