Jasło – Remont wiaduktu nad linią kolejową niezelektryfikowaną w ciągu drogi krajowej nr 28

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Rzeszów
Przeszkoda:linia kolejowa niezelektryfikowana
Konstrukcja obiektu:

żelbetowa, płytowa

Rozpiętość teoretyczna:

13,53 m

Okres realizacji:2022

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl