Kalety – Remont obiektu mostowego nad rzeką Mała Panew w ciągu DP nr 235S ul. Ks. Drozdka

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:ZDP Tarnowskie Góry
Przeszkoda:rzeka Mała Panew
Konstrukcja obiektu:belkowa, żelbetowa
Rozpiętość teoretyczna:

9,50+11,30+9,50 m

Okres realizacji:2022-2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl