Katowice – Przebudowa zabytkowego mostu

Informacje o realizacji
Inwestor:MZUiM Katowice
Przeszkoda:rzeka Mleczna
Konstrukcja obiektu:łukowa ze sklepieniem ceglanym,
Rozpiętość teoretyczna:5,50+5,50 m
Okres realizacji:2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl