Kolejna umowa

Miło nam poinformować o podpisaniu z Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu umowy na "Budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2714E objętą zakresem zadania

pn.: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina”.

W ramach zadania wykonamy ponad 100metrowy most nad korytem oraz terenem zalewowym rzeki Bzury

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl