Kraków – Montaż konstrukcji stalowej obiektu WS-17 w ciągu S52

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Kraków
Zamawiający:Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o. o.
Przeszkoda:linia kolejowa nr 8
Klasa techniczna drogi:S
Konstrukcja obiektów:stalowa, zespolona
Rozpiętość teoretyczna:39,00+54,10+39,00 m
Okres realizacji:2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl