Miejsce Piastowe – Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 19

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Rzeszów
Przeszkoda:potok bez nazwy
Konstrukcja obiektu:

żelbetowa, ramowa

Rozpiętość teoretyczna:4,00 m
Okres realizacji:2022

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl