Mysłowice – Budowa wiaduktu w ciągu ul. Dzióbka nad drogą ekspresową S1

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Katowice
Przeszkoda:droga S1
Konstrukcja obiektu:belkowa, dwuprzęsłowa
Rozpiętość teoretyczna:23,50+0,80+23,59 m
Okres realizacji:2023-2024

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl