Poraj – Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:Gmina Poraj
Przeszkoda:rzeka Warta
Konstrukcja obiektu:projektuj-buduj
Rozpiętość teoretyczna:

projektuj-buduj

Okres realizacji:2022-2024

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl