Chełmek – Rekonstrukcja mostu

Informacje o realizacji
Inwestor:ZDW Kraków
Przeszkoda:rzeka Przemsza
Konstrukcja obiektu:łukowa, betonowa sprężona
Klasa techniczna drogi:G
Okres realizacji:2020

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl