Rudka – Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu dk nr 9 w km 62+827

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Kielce
Przeszkoda:rzeka Dunaj
Konstrukcja obiektów:belkowa wieloprzęsłowa, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:17,50 m
Okres realizacji:2021

 

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl