Skoczów – Remont estakady w ciągu DK81

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKIA Katowice
Przeszkoda:linia kolejowa nr 157
Klasa techniczna drogi:GP
Konstrukcja obiektu:belkowa, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:2x407,96 m
Okres realizacji:2021 - 2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl