Łowicz – Przebudowa mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:Miasto Łowicz
Przeszkoda:Rzeka Bzura
Konstrukcja obiektu:stalowa, zespolona
Rozpiętość teoretyczna:

18,54+22,79+22,22+18,52 m

Okres realizacji:2022-2024

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl