Usługi inżynierskie

W ramach naszej działalności oferujemy szeroko pojęte usługi inżynierskie w zakresie realizacji inwestycji drogowych, mostowych i kolejowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierów, posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a także doświadczenie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Oferujemy swoje usługi w zakresie:

Bezpośredni nadzór nad realizacją prac budowlanych

Sprawowanie nadzorów inwestorskich

Opracowanie dokumentacji i projektów technologicznych

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl