Nowa Dęba – Remont mostu przez rzekę Dęba

"Remont mostu przez rzekę Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9"

  • Inwestor: GDDKiA Rzeszów

  • Przeszkoda: rzeka Dęba

  • Klasa techniczna drogi: GP

  • konstrukcja obiektu: belka swobodnie podparta

  • rozpiętość teoretyczna: 12,01

  • Okres realizacji: 2020