Usługi inżynierskie

W ramach naszej działalności oferujemy szeroko pojęte usługi inżynierskie w zakresie realizacji inwestycji drogowych, mostowych i kolejowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierów, posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a także doświadczenie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Oferujemy swoje usługi w zakresie:

  • bezpośredniego nadzoru nad realizacją prac budowlanych,
  • sprawowania nadzorów inwestorskich,
  • opracowania dokumentacji i projektów technologicznych.