Rybnik – Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej

Informacje o realizacji
Inwestor:Miasto Rybnik
Przeszkoda:Linia kolejowa nr 140, linia kolejowa nr 148 wraz z bocznicą, droga dojazdowa
Klasa techniczna drogiG
Konstrukcja obiektu:wiadukt na belkach typu T
Rozpiętość teoretyczna:2 x 26,60 m
Okres realizacji:2020 - 2021

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl