Skoczów – Remont estakady w ciągu DK81

„Remont estakady w ciągu DK81 w m. Skoczów”

  • Inwestor: GDDKIA Katowice

  • Przeszkoda: linia kolejowa nr 157

  • Klasa techniczna drogi: GP

  • Konstrukcja obiektu: belkowa, sprężona

  • Długość: 2x407,96 m

  • Okres realizacji: 2021-2022