Zielonki – Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego

Rozbudowa drogi gminnej nr K601595 wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka na odcinku około 150 m w Korzkwi, gmina Zielonki, powiat krakowski”

  • Inwestor: Gmina Zielonki
  • Przeszkoda: Potok Korzkiewka
  • Klasa techniczna drogi: L
  • Konstrukcja obiektu: Most stalowy z blach falistych
  • Rozpiętość teoretyczna: 7,20 m
  • Okres realizacji 2019-2020