Dąbrowa Górnicza-Podwarpie – Budowa kładek KD-03 i KD-13 w ciągu S1

Informacje o realizacji
Inwestor:GDDKiA Katowice
Zamawiający:BUDIMEX S. A.
Przeszkoda:droga S1
Konstrukcja obiektów:betonowa, sprężona
Rozpiętość teoretyczna:22,50+24,50 m (KD-03); 21,50+17,00 m (KD-13)
Okres realizacji:2021-2022

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl