Jasło – Rozbudowa mostu na ulicy Krajowickiej

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:

Miasto Jasło

Przeszkoda:rzeka Wisłoka
Konstrukcja obiektu:

zespolona, kratownicowa z jazdą górą

Rozpiętość teoretyczna:40,15+40,30+40,15
Okres realizacji:2023-2024

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl