Kocierz Rychwałdzki – Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji mostu nad potokiem Cisowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w km 50+099

 
 
Informacje o realizacji
Inwestor:ZDW Katowice
Przeszkoda:potok Cisowy
Konstrukcja obiektu:ramowa, żelbetowa
Rozpiętość teoretyczna:

12,00 m

Okres realizacji:2022 - 2023

 

 

Primost Południe Sp. z o.o.

+48 32 724 63 66biuro@primost-poludnie.pl